Telematika pre inteligentné tachografy - Monitoring vozidiel
Vedeli ste, že v našom software TT2 môžete vyhodnocovať dáta stiahnuté z tachografu a karty vodiča? Software ich vyhodnotí v zmysle Európskej legislatívy. POZOR! Nestačí dáta z tachografu, karty vodiča len stiahnuť. Je potrebné ich pravidelne vyhodnocovať.

Kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy

  • automatické vyhodnotenie priestupkov vodiča
  • výkazy priestupkov vodiča
  • nemusíte sa o nič starať


Poskytujeme automatické sťahovanie dát z karty vodiča a tachografov na diaľku. Riešenie je kompatibilné s elektronickým tachografom, ako aj s novou generáciou inteligentných tachografov.

Povinnosti Dopravného úradu v zmysle nariadenia 561/2006 náš systém vyrieši za Vás.

Nemusíte sa o nič starať.

Spolupracuje s inteligentnými tachografmi (VDO a Stoneridge)

Automatické sťahovanie súborov tachografu a karty vodiča (.DDD)

Časová analýza na riadenie času práce vodičov, jazdy a odpočinku

Prenos dát na iné servery a integrácia cez API

Automatické sťahovanie

Súbory tachografu sa sťahujú automaticky na základe vytvoreného plánu s vlastnými nastaveniami. Súbory je možné sťahovať pre vozidlá alebo vodičov samostatne, pre vozidlá alebo skupiny vodičov súčasne a s údajmi z oboch slotov na karty. Je možné prijímať aj ďalšie údaje tachografu (poruchy a udalosti, údaje o rýchlosti, technické údaje).

Súbory tachografu a súbory kariet vodiča sa sťahujú vo formáte .DDD alebo .tgd a .v1b, ktoré vyžaduje Francúzsko a Španielsko.

  • Stiahnutie súboru tachografu a súboru karty vodiča
  • Automatické sťahovanie podľa vlastných plánov
  • Sťahovanie, nahrávanie a správa súborov
  • Detekcia vodiča a automatické priradenie z karty vodiča
  • Súbory tachografu možno automaticky preniesť aj na iné servery FTP.
  • Je to jednoduchý spôsob prenosu súborov na analýzu treťou stranou.

Časová os činnosti vodiča

Časová os činnosti vodiča zobrazuje súhrn týždňa a dňa vodiča – čas strávený prácou, jazdou, dostupný a neznámy (keď je odstránená karta vodiča). Príznaky na časovej osi ukazujú, kedy a aké porušenie bolo spáchané.

Kliknutím na vlajku zobrazíte podrobnosti o porušení a presunutím myši na konkrétny deň alebo časový úsek zobrazíte podrobné informácie.

Porušenie doby jazdy

Porušenie doby jazdy zobrazuje porušenie doby jazdy a doby odpočinku zo strany vodičov. Operátor dostane informácie o priestupkoch a môže vykonávať preventívne opatrenia – školenia vodičov, zlepšovanie plánovania a iné prevádzkové úlohy.

Podrobnosti o porušení
Pozrite si podrobnosti o porušení – vodič, vozidlo, krajina, dátum a čas

Závažnosť porušenia
Porušenia sú klasifikované podľa dĺžky trvania

Podrobnosti o čase jazdy
Zobrazenie času stráveného prácou, šoférovaním, dostupným, odpočinkovým a neznámym (karta odstránená)

Súhrn času vodiča
Pozrite si týždenný a denný súhrn času vodiča

Typ porušenia
Pozrite sa, ktoré pravidlá boli porušené, s číslom odseku a stručným vysvetlením

Faktická informácia
Pozrite sa, aké nariadenie povoľuje a ako ho vodič porušil

Filtrovať informácie
Zoraďte priestupky podľa ľubovoľného poľa – vodič, dátum, typ

Exportovať ako súbor PDF
Stiahnite si zoznam porušení ako súbor PDF

Referencie

Kontaktujte nás