Čo vám naše riešenia môžu priniesť

+ 0 %
Zvýšenie efektivity práce celej organizácie
- 0 %
Zníženie nájazdených kilometrov
+ 0 %
Zvýšenie výkazu súkromných kilometrov
- 0 %
Menšie opotrebenie vozového parku
- 0 %
Nižšia spotreba prevádzkových kvapalín
- 0 %
Odstránenie vykazovanie kníh jázd zamestnanci

Kontaktujte nás