Riešenia na mieru - Monitoring vozidiel
Vedeli ste, že v našom software TT2 môžete vyhodnocovať dáta stiahnuté z tachografu a karty vodiča? Software ich vyhodnotí v zmysle Európskej legislatívy. POZOR! Nestačí dáta z tachografu, karty vodiča len stiahnuť. Je potrebné ich pravidelne vyhodnocovať.

Čo vám naše riešenia môžu priniesť

Zvýšenie efektivity práce celej organizácie
+ 0 %
Zníženie nájazdených kilometrov
- 0 %
Zvýšenie výkazu súkromných kilometrov
+ 0 %
Menšie opotrebenie vozového parku
- 0 %
Nižšia spotreba prevádzkových kvapalín
- 0 %
Odstránenie vykazovanie kníh jázd zamestnanci
- 0 %

Kontaktujte nás