autobusová doprava

Nástroj na optimalizáciu nákladov

GPS monitoring autobusov nájde svoje opodstatnenie všade tam, kde firmám záleží na optimalizácií nákladov na dopravu, bezpečnosti cestujúcich, ich spokojnosti a dochvíľnosti vodičov.

Online / offline monitorovanie pohybu, polohy a práce stroja v online režime.

Prehľad motohodín a okamžité upozornenie na časové prestoje

Ookamžitá kontrola stavu PHM pomocou palivových sond

Efektívny monitoring vášho biznisu

S našimi riešeniami nielenže ušetríme vaše peniaze, ale ušetríme vás aj od byrokratických postupov a zjednodušíme tak vaše podnikanie.

monitoring autobusov

Referencie

Kontaktujte nás