Autobusová doprava - Monitoring vozidiel
Vedeli ste, že v našom software TT2 môžete vyhodnocovať dáta stiahnuté z tachografu a karty vodiča? Software ich vyhodnotí v zmysle Európskej legislatívy. POZOR! Nestačí dáta z tachografu, karty vodiča len stiahnuť. Je potrebné ich pravidelne vyhodnocovať.
autobusová doprava

Nástroj na optimalizáciu nákladov

GPS monitoring autobusov nájde svoje opodstatnenie všade tam, kde firmám záleží na optimalizácií nákladov na dopravu, bezpečnosti cestujúcich, ich spokojnosti a dochvíľnosti vodičov.

Online / offline monitorovanie pohybu, polohy a práce stroja v online režime.

Prehľad motohodín a okamžité upozornenie na časové prestoje

Ookamžitá kontrola stavu PHM pomocou palivových sond

Efektívny monitoring vášho biznisu

S našimi riešeniami nielenže ušetríme vaše peniaze, ale ušetríme vás aj od byrokratických postupov a zjednodušíme tak vaše podnikanie.

monitoring autobusov

Referencie

Kontaktujte nás