Monitoring vozidiel

S MRI monitoring vozidiel získate dohľad nad obsluhou vozidla/stroja, prestojmi a ich príčinami. Pomôže Vám odbúrať zbytočnú administratívu, analyzovať procesy, zvýšiť produktivitu práce a v najväčšej možnej miere optimalizovať vstupy. MRI systém je komponovaný ako modulárny či už v časti softvérovej, alebo hardvérovej, čím spĺňa požiadavky kladené rozmanitými typmi klientov.

MRI monitoring vozidiel ako nástroj, ktorý pomáha vyhodnocovať procesy:

Primárne Vám poskytuje informácie o pohybe a práci vozidla/stroja v reálnom čase. Zaznamenáva Vám polohu, čas, dobu jazdy, prejdenú vzdialenosť, pri odcudzení poskytuje možnosť lokalizácie pomocou GPS.

V mnohých prípadoch je kľúčom k obstaraniu monitoringu práve monitoring spotreby nafty, sledovanie neprirodzených úbytkov, resp. krádeží, motohodiny, chod motora naprázdno a monitorovanie práce ľudí. tj. náklady, ktoré sa následne premietajú do Vašej celkovej ceny tovarov a služieb. Aby táto bola konkurencieschopná, CSM monitoring Vám zabezpečí prehľad o všetkých nákladových položkách.

Odhalí Vám Vaše slabé miesta a rezervy nielen v hospodárení s Vašim majetkom, ale aj vo využití pracovnej sily, obchodníka, strojníka, vodiča, technika, resp. každého zamestnanca, ktorý zdieľa vozidlo.

Významné prínosy GPS monitoringu vozidiel

  • rýchlo a online vyhľadáme vozidlo kdekoľvek na svete
  • online vyhľadanie odcudzených vozidiel
  • online výkazy a reporty využívania času a lokalizácia zamestnancov využívajúcich firemné prostriedky
  • zamedzí zneužívaniu vozidiel k nefiremným účelom a tým pádom plytvaniu firemných prostriedkov
  • alarmové stavy pri zmene preddefinovanej trasy, alebo pri neoprávnenom zaobchadzaní s vozidlom
  • okamžité odosielanie dát na server, automatický tvorba knihy jázd
  • zohľadnenie zľáv pri poistení vozidiel
  • a mnohé ďaľšie štatistiky, upozornenia a reporty individuálneho nastavenia
Náhľad systému

Kontaktujte nás

Maroš Vážan
maros.vazan@monitoringvozidiel.sk
0918 636 439

Ing.Lenka Popaďáková
popadakova@monitoringvozidiel.sk

0918 532 359

Branislav Šimášek
(Žilinský a Trenčianský kraj)
obchod@monitoringvozidiel.sk

0902 155 533

Napíšte nám, radi Vám poradíme