GPS lokátory do auta

Pre GPS jednotky, ktoré sú určené pre monitoring vozidiel sa zaužíval všeobecný názov GPS lokátory do auta. Ako už sám názov napovedá, jedná sa o nejaký hardware s GPS modulom umiestnený (väčšinou skryte) vo vozidle, ktorý slúži na lokalizáciu vozidla.Nejedná sa teda o GPS navigáciu, aj keď niektoré moderné lokátory pri prepojení s určitým typom displeja (mobil, tablet a pod.) umožňujú poslať vodičovi aj trasu.

Dnešné moderné GPS lokátory do auta dokážu oveľa viac ako len lokalizovať vozidlo

Sú vybavené rôznymi senzormi, čidlami a je možné k nim pripojiť rôzne externé zariadenia, ktoré umožňujú napr. meranie PHM v nádrži, meranie teploty v nákladnom priestore, vyčítanie údajov z CAN zbernice (palubný počítač) a odoslanie všetkých zozbieraných dát na server. Na server sa odosielajú tzv. surové údaje, ktoré server na základe zadaných algoritmov spracuje a zobrazí v užívateľskom prostredí.

GPS lokátory do auta dodávané našou spoločnosťou sú okrem rôznych čidiel a senzorov, vybavené aj tzv. trojdimenzionálnym akcelerometrom.
Tento akcelerometer umožňuje merať preťaženie vozidla v troch rovinách.To umožňuje systému identifikovať rizikové správanie vodiča. Na základe údajov z akcelerometra systém vyhodnocuje režimy jazdy ako sú prudké brzdenie, prudké zrýchľovanie a bočný náklon vozidla. Na základe údajov z akcelerometra, je systém schopný vyhodnotiť aj náraz vozidla.