GPS lokátory do auta - Monitoring vozidiel
Vedeli ste, že v našom software TT2 môžete vyhodnocovať dáta stiahnuté z tachografu a karty vodiča? Software ich vyhodnotí v zmysle Európskej legislatívy. POZOR! Nestačí dáta z tachografu, karty vodiča len stiahnuť. Je potrebné ich pravidelne vyhodnocovať.

GPS lokátory do auta

Pre GPS jednotky, ktoré sú určené pre monitoring vozidiel sa zaužíval všeobecný názov GPS lokátory do auta. Ako už sám názov napovedá, jedná sa o nejaký hardware s GPS modulom umiestnený (väčšinou skryte) vo vozidle, ktorý slúži na lokalizáciu vozidla.Nejedná sa teda o GPS navigáciu, aj keď niektoré moderné lokátory pri prepojení s určitým typom displeja (mobil, tablet a pod.) umožňujú poslať vodičovi aj trasu.

Dnešné moderné GPS lokátory do auta dokážu oveľa viac ako len lokalizovať vozidlo

Sú vybavené rôznymi senzormi, čidlami a je možné k nim pripojiť rôzne externé zariadenia, ktoré umožňujú napr. meranie PHM v nádrži, meranie teploty v nákladnom priestore, vyčítanie údajov z CAN zbernice (palubný počítač) a odoslanie všetkých zozbieraných dát na server. Na server sa odosielajú tzv. surové údaje, ktoré server na základe zadaných algoritmov spracuje a zobrazí v užívateľskom prostredí.

GPS lokátory do auta dodávané našou spoločnosťou sú okrem rôznych čidiel a senzorov, vybavené aj tzv. trojdimenzionálnym akcelerometrom.
Tento akcelerometer umožňuje merať preťaženie vozidla v troch rovinách.To umožňuje systému identifikovať rizikové správanie vodiča. Na základe údajov z akcelerometra systém vyhodnocuje režimy jazdy ako sú prudké brzdenie, prudké zrýchľovanie a bočný náklon vozidla. Na základe údajov z akcelerometra, je systém schopný vyhodnotiť aj náraz vozidla.