Pod pojmom fleet management si môžeme predstaviť rôzne činnosti spojené s prevádzkou vozového parku. Vo
všeobecnosti môžeme povedať, že pojem fleet management v sebe zahŕňa všetky činnosti spojené so správou
vozového parku, od nákupu vozidiel, ich údržbu a prevádzku až po predaj vozidiel.

V súčasnej dobe moderných a vyspelých technológii je GPS monitoring vozidiel významným pomocníkov pri
správe vozového parku. Umožňuje rýchle a efektívne riadenie vozového parku, čím výrazne šetrí náklady na
prevádzku vozidiel a čas zamestnancov a ľudské zdroje.
Na základe presných údajov vie správca vozového parku, či dispečer dopravy koľko kilometrov vozidlá
najazdia, akú majú spotrebu, koľko času boli v prevádzke a kde presne sa nachádzajú.
Vie im zadať presnú trasu prepravy a určiť povinné prestávky, či odpočinok. Údaje získane zo systému GPS
monitoring vozidiel umožňujú užívateľovi vyhodnotiť štýl jazdy vodiča a efektívnosť využitia vozidiel vrátane
EcoDrive jazdy. Tým vie výrazne šetriť prevádzkové náklady na vozový park.

Využitie funkcie fleet management

Pomocou funkcie fleet management vie správca vozového parku efektívne organizovať servisné prehliadky
vozidiel, STK/EK či inú prevádzkovú údržbu vozidiel. Funkcia fleet management nielenže sleduje rôzne udalosti
spojené s prevádzkou a údržbou vozidiel, ale dokáže zodpovedného pracovníka na tieto udalosti upozorniť.
Upozornenie na rôzne typy udalostí súvisiace s prevádzkou a údržbou vozidiel, systém umožňuje zasielať
prostredníctvom mailu, alebo SMS správy na predvolený mail, alebo telefónne číslo.