Zariadenie EasyCAN sa používa na rýchle a bezpečné pripojenie k palubnému počítaču (CANbus) vozidla. EasyCAN pripája GPS sledovacie zariadenie k palubnému počítaču vozidla bez toho, aby bolo nutné odstrániť pôvodnú izoláciu a bez porušenia záruky výrobcu. EasyCAN dokáže čítať údaje z CANbusu FMS a J1708.

easy can

Categories: Novinky