Monitoring nákladnej dopravy

V mnohých prípadoch je kľúčom k obstaraniu monitoringu práve monitoring spotreby nafty, sledovanie neprirodzených úbytkov, resp. krádeží, motohodiny, chod motora naprázdno a monitorovanie práce ľudí, tj. náklady, ktoré sa následne premietajú do Vašej celkovej ceny tovarov a služieb.

 

Aby táto bola konkurencieschopná, MRI monitoring Vám zabezpečí prehľad o všetkých nákladových položkách.Odhalíme Vám slabé miesta a rezervy nielen v hospodárení s Vašim majetkom, ale aj vo využití pracovnej sily, či už obchodníka, strojníka, vodiča, technika, resp. každého zamestnanca, ktoré zdieľa vozidlo.

S MRI získate dohľad nad obsluhou vozového parku. Pomôže Vám odbúrať zbytočnú administratívu, analyzovať výrobný proces, zvýšiť produktivitu práce a v najväčšej možnej miere optimalizovať vstupy. MRI systém je komponovaný ako modulárny, či už v časti softvérovej, alebo hardvérovej, čím spĺňa požiadavky kladené rozmanitými typmi klientov.

ELEKTRONICKÁ SONDA, ktorej sme výrobcom, je najpresnejším zariadením na slovenskom trhu.

Benefity pri monitorovaní nákladnej dopravy

 • snímanie PHM pomocou sondy zabudovanej do palivovej nádrže
 • kontrola natankovaného množstva, pripadne úbytku do 1% objemu
 • identifikácia podozrivých úbytkov paliva
 • elektronická kniha jázd
 • lokalizácia vozidiel
 • trasovanie resp. manažment trás
 • sledovanie ekonomiky používania vozidla, stroja, rýchlosti, prestojov
 • evidencia súkromných a služobných jázd
 • kontrola využitia pracovného času
 • prevádzkový záznam vozidiel, tvorba štatistických prehľadov
 • čas chodu prídavného zariadenia, motohodiny
 • sledovanie výkonu staveb. strojov a koľajových vozidiel
 • možnosť pripojenia na CAN zbernicu alebo identifikáciu vodiča
 • automatický výpočet diét a vystavenie cestovných príkazov (aj zahraničných)
 • kontrola dodržiavania AETR
 • fleet manažment - vyhodnotenie nákladov na prevádzku vozidla
 • prenos dát z tankovacích kariet do vyhodnocovacieho softvéru
 • integrácia s inými IS
Náhľad systému

Kontaktujte nás

Maroš Vážan
maros.vazan@monitoringvozidiel.sk
0918 636 439

Ing.Lenka Popaďáková
popadakova@monitoringvozidiel.sk

0918 532 359

Branislav Šimášek
(Žilinský a Trenčianský kraj)
obchod@monitoringvozidiel.sk

0902 155 533

Napíšte nám, radi Vám poradíme