Detekcia rušičky signálu

Stalo sa Vám, že nevidíte aktuálnu polohu Vášho vozidla?

Vozidlo prestalo odrazu posielať polohu a dáta bez zjavnej príčiny?

Ste presvedčený, že v miestach kde sa pohybujete je spoľahlivé pokrytie GSM signálom?

Jedným z najčastejších vysvetlení je použitie
„Naše monitorovacie zariadenie spoľahlivo detekuje použitie väčšiny typov najpoužívanejších rušičiek signálu.“